Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021
Nom del autor

Sílvia COLL-VINENT PUIG 

(Barcelona, 1963)                            
Membre corresponent, 2014 

 
perfil acadèmic i professional

• Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985)

• Doctora en Filosofia i Lletres (Filologia Catalana) per la Universitat d’Oxford (1996)

• Professora de literatura catalana contemporània i literatura anglesa a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, coordinadora del diploma d'especialització en gestió del patrimoni cultural

• Membre del grup de recerca TRILCAT, de traducció i recepció de literatures estrangeres, de la Universitat Pompeu Fabra (http://trilcat.upf.edu

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

• Traducció i recepció de la literatura britànica a Catalunya

• Crítica catalana contemporània i literatura comparada

• Investigadora sobre la figura de Joan Estelrich i aspectes diversos de la història de la cultura entre les dues guerres mundials, amb especial atenció a l'humanisme de base catòlica


PUBLICACIONS

• (2014) "Joan Estelrich, un humanista en temps convulsos (1932-1936)". Cercles: revista d'història cultural, núm. 17, pp. 77-100. Versió en línia: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/280211

• (2014) "Joan Estelrich, profeta d'un nou humanisme i agent cultural" (amb Lluís Cabré Ollé). Pròleg a Fènix o l'esperit de Renaixença. Bercelona: RBA, pp. 9-43. Enllaç

• (2014) "Lectures europees als dietaris (1918-1920)". L'Espill, núm. 47 (tardor 2014) [Dossier "El món d'ahir de Joan Estelrich"], pp. 95-100. Enllaç

• (2013) Dickens en la cultura catalana: la recepció i les traduccions, ed. Sílvia Coll-Vinent i Marcel Ortín. Lleida: PUNCTUM. Versió en línia: http://www.editorialpunctum.com/coeditors/trilcat/dickens-en-la-cultura-catalana-la-recepcio-i-les-traduccions/

• (2013) “Dickens in Catalan Literature” (amb Marcel Ortín), dins The Reception of Charles Dickens in Europe. Londres: Bloomsury, pp. 183-190, 339-343.

• (2013) “Ben Jonson’s Volpone on the Catalan Stage: Rewriting a Classic through Double Mediation”, Translation Review, 87: 1. 46-58. Versió en línia: http://www.tandfonline.com/eprint/XTajZPg3MrQkcy7DG5HG/full

• (2012) Balmes i Anglaterra, ed. Sílvia Coll-Vinent i Conrad Vilanou. Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (col·lecció Eusebi Colomer, 15).

• (2012) “Walter Scott en Milà i Fontanals, o la influència del Romanticisme saludable", en El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, ed. Sílvia Coll-Vinent e Isabel de Colmenares. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (Humanitats, 4), 89-116.

• (2012) “Joan Estelrich i Charles Maurras: història d’una seducció”, en Xavier Pla (ed.), Charles Maurras a Catalunya. Barcelona: Quaderns Crema, pp. 151-201.

• (2011) El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, ed. Sílvia Coll-Vinent e Isabel de Colmenares. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL.

• (2011) La traducció i el món editorial de postguerra, ed. Sílvia Coll-Vinent, Cornelia Eisner i Enric Gallén. Lleida: Punctum & TRILCAT. Inclou: “Joan Estelrich i Montaner i Simón (1925-1949)”, pp. 215-227.

• (2010) G. K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; col. Textos i estudis de cultura catalana, 156. Versió en línia: http://books.google.es/books/about/G_K_Chesterton_a_Catalunya_i_altres_estu.html?id=fvUPncovvFwC&redir_esc=y

• (2010) “Joan Estelrich i la cultura europea del seu temps”, en Actes de les Jornades d’estudi sobre Joan Estelrich. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Consell de Mallorca, 2010, 37-58. Versió en línia:

https://books.google.es/books?id=6Oc8T7viHvAC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=%22Actes+de+#v=onepage&q=%22Actes%20de&f=false
 

• (2010) “Manuel Trens, intel·lectual anglòfil”, dins Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l’art, ed. Sílvia Coll-Vinent. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL, pp. 83-100.


CONTACTE
scollvinent@filosofia.url.edu
 

 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis