Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021
Grup de Recerca Turística de Menorca

Des de la secció de Ciències Socials de l'IME, volem constituir un Grup de Recerca Turística. Estareu d'acord que el turisme no és només la principal font de riquesa de l'illa, sinó un dels elements clau de la seva identitat i la seva manera de ser. Si volem entendre la Menorca contemporània, el turisme és un dels elements més importants a estudiar.

Voldríem convocar tots els membres de l'IME que estiguin interessats a formar part d'aquest grup a una primera reunió preparatòria. La reunió tindrà lloc dilluns dia 10 d'agost a les 18 hores a la seu de l'IME del Camí des Castell. En la reunió, discutirem els objectius i les possibles línies de feina del grup. Aquí en teniu un primer esborrany.

Objectius del grup
L'objectiu principal del Grup de Recerca Turística és promoure la investigació, el debat i la difusió en el camp del turisme a Menorca. El grup tindria un caràcter interdisciplinari. Aplegaria, en un mateix grup, investigadors que treballin el turisme des de perspectives diferents: econòmica, social, cultural, musical o ambiental.

Les activitats i els estudis del grup tindrien per objectiu elaborar una arqueologia del present, en el sentit més ampli de la paraula. Es tractaria de traçar els diversos elements que expliquin com hem arribat fins on som ara. Sense oblidar el passat més llunyà, el grup se centraria en el període que comença al final de la postguerra.

Un altre objectiu important seria promoure el diàleg i l'intercanvi de coneixement entre el món acadèmic i el món professional.

Possibles línies de treball
• Promoure treballs de col·laboració en temes turístics
• Establir prioritats de recerca
• Participar en la catalogació i l’estudi del Fons del Foment del Turisme
• Coordinar i promoure la publicació de recerca sobre turisme.
• Organitzar Jornades d'estudi adreçades a tota la comunitat menorquina.
• Elaborar una pàgina web específica del grup amb diversos recursos sobre turisme.
• Desenvolupar tasques d'assessorament en temàtica turística

ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ 10/08/15
 

Coordinador: pauobradorpons@gmail.com
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis