Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021
Pressupost de l'IME 2016

1. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS
 El pressupost aprovat de l'IME de 2016 presenta globalment un increment del 15,5% si el comparam amb el de 2015. Pel que fa al pressupost executat, s'observa una diferència positiva de 19.278,67 €, generada tant per un increment de l'aportació corrent del Consell Insular com per una recaptació d'altres ingressos superior a la prevista al pressupost inicial.

 

INGRESSOS Pressupost aprovat
Pressupost executat
(provisional)
Cap. 3 Taxes i altres ingressos: 81.000,00                                110.014,85
Venda de publicacions 14.000,00 19.573,08
Matrícules a cursos 28.000,00 41.755,00
Factures a tercers: encàrrecs de serveis, estudis, etc. 30.000,00 39.686,77
Altres ingressos (UIMIR) 9.000,00 9.000,00
     
Cap. 4 Transferències corrents: 493.000,00 485.860,54
Transferència ordinària Consell Insular de Menorca 320.000,00 320.000,00
Conveni CIM Escola de Salut Pública de Menorca 80.000,00 61.885,06
Conveni CIM UIMIR 2016 5.000,00 2.500,00
Conveni CIM actualització indicadors PTI 12.000,00 12.000,00
Transferència CIM diversos projectes OBSAM 25.000,00 25.000,00
Transferència CIM actuacions projecte Agroxerxa 6.000,00 6.000,00
Transferència CIM suport estadístic 10.000,00 10.000,00
Transferències CIM altres projectes OBSAM 0,00 33.225,00
Conveni Ajuntament de Maó UIMIR 2015  35.000,00 10.500,00 
Altres convenis i subvencions 0,00 4.750,00 
Interessos 0,00 0,48
Total 574.000,00 595.875,39

                                            

DESPESES Pressupost aprovat Pressupost executat (provisional)
Cap. 1 Despeses de personal 346.096,67 282.166,49
Cap. 2 Compra de béns i serveis 204.403,33 275.540,94
Cap. 4 Transferències corrents (beques i subvencions) 21.500,00 13.841,42
Cap. 6 Inversions (equipament informàtic) 2.000,00 5.047,87
Total 574.000,00 576.596,722. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXECUTAT PER CONCEPTES

CONCEPTES Despesa %
Investigació i coordinació 123.500,50 21,4
Beques i transferències 13.841,42 2,4
Servei d'edicions 32.496,45 5,6
Cursos i jornades 181.081,46 31,4
OBSAM - Observatori Socioambiental de Menorca 225.676,89 39,2
 
Total  576.596,72 100 %

  Nota: El pressupost executat, tant d'ingressos com de despeses, s'ha de considerar provisional fins al tancament formal de l'exercici, posterior a l'edició d'aquesta memòria.
 


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis