Segueix-nos
 

Antoni FERRER ROTGER

(Ciutadella - 1978)
Membre de l'IME, 2012
 
 
OBRA PUBLICADA

 

Perfil acadèmic

 

- Llicenciat en Història de l’Art

- Llicenciat en Història

- Graduat Superior en Arqueologia

 

 

Línies d’investigació

 

Prehistòria i protohistòria de les Illes Balears

Gestió del patrimoni històric

 

 

Obra publicada

 

1. Articles a publicacions no indexades

FERRER, A., JUAN, J., LARA, C., PONS, J., SINTES, E. (2008): “Cercle 7 de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca): avançament dels resultats”. Randa, 61. 11-27.

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., RAMIS, D. (2011): “Les comunitats humanes a Menorca durant l’edat del bronze: el jaciment de Cornia Nou”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 29. 27-46.

PLANTALAMOR, M., ANGLADA, M., FERRER, A. (2012): “Els aixovars dels sepulcres col•lectius de l'illa de Menorca: elements de tradició neolítica i calcolítica i evidències de relacions amb l'exterior”. Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5. 433-440.

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, L., RAMIS, D., VAN STRYDONCK, M. (2013): “La sucesión de ocupaciones entre el Calcolítico y la Edad Media en el yacimiento de Cornia Nou (Menorca, Islas Baleares)”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología, 6. 267-296.

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., RAMIS, D., VAN STRYDONCK, M., DE MULDER, G. (2014): “Chronological framework for the early talayotic period in Menorca: the settlement of Cornia Nou”. Radiocarbon, 56(2). 411-424.

PORTILLO, M., LLERGO, Y., FERRER, A., ANGLADA, M., PLANTALAMOR, LL., ALBERT, R. M. (2014): “Actividades domésticas y molienda en el asentamiento talayótico de Cornia Nou (Menorca, Islas Baleares): resultados del estudio de microfósiles vegetales”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 24. 311-321.

PORTILLO, M., LLERGO, Y., FERRER, A., ALBERT, R. M. (2016): “Tracing microfossil residues of cereal processing in the archaeobotanical record: an experimental approach”. Vegetation History and Archaeobotany, 26(1), 59-74.

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, D., SALAS, M., VAN STRYDONCK, M., LEÓN, M. J., PLANTALAMOR, L. (2017): “Dating prehistoric fortified coastal sites in the Balearic Islands”. Radiocarbon, 59(5), 1251-1262.

PONS, G. X., ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, D., SALAS, M. (2017): “Depósitos eólicos arenosos en el yacimiento arqueológico de es Coll de Cala Morell (Ciutadella de Menorca, Islas Baleares)”. Geotemas, 17, 31-34.


RAMIS, D., ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, L., VAN STRYDONCK, M. (2017): “Faunal introductions to the balearic islands in the early 1st millennium CAL BC”. Radiocarbon, 59(5), 1415-1423.


2. Articles a publicacions indexades

PLANTALAMOR, Ll., PONS, J., VILLALONGA, S., FERRER, A. (2007): “Els nous coneixements generats per l’estudi de les col•leccions arqueològiques i la seva difusió: l’exposició Del Megàlit a la naveta”. Musa. Revista del Museu d’Història de Manacor. Manacor.

CAÑELLAS, A., FERRER, A., ISBERT, F., JUAN, G., MARTÍNEZ, M., PELFORT, M., PONS, J., PONS, O., VILLALONGA, S. (2007): “Una visió del patrimoni cultural de Menorca: la feina de l’Associació d’Amics del Museu de Menorca”, a Alonso, A., Junyent, E., Lafuente, A., López, J., Tartera, E., Vidal, A. (eds.): Associacions d’Amics del Patrimoni Arqueològic. Funció i rol social en el segle XXI. Lleida.

FERRER, A. (2008): “La indústria macrolítica del sepulcre de Son Olivaret”, a Plantalamor, Ll., Villalonga, S: Monument funerari de Son Olivaret. Treballs del Museu de Menorca, 30. Maó.

FERRER, A. (2010): “Les basses temporals i l’home”, a Fraga i Arguimbau, P., Estaún Clarisó, I., Cardona Pons, E. (eds.): Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES: gestió i conservació a Menorca. Col•lecció Recerca, 15. Institut Menorquí d’Estudis. Maó.

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., RAMIS, D. (2010): “Aixecament planimetric d'es Castellet (Ciutadella) un assentament prehistòric costaner a la zona occidental de Menorca”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul•liana, 66.

FERRER, A., JUAN, G., LARA, C., PONS, J. (2011): “El jaciment de Torre d'en Galmés (Alaior, Menorca). Les intervencions d'Amics del Museu de Menorca: Cercle 7”, a III Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears. Llibres del Patrimoni Històric i Cultural. Maó.

PLANTALAMOR, Ll., PONS, J., FERRER, A. (2011): “Resultats preliminars de les excavacions al talaiot est de Cornia Nou (Maó)”, a III Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears. Llibres del Patrimoni Històric i Cultural. Maó.

FERRER, A. (2011): “El procesado de los cereales en Menorca (Islas Baleares, España) durante la Edad del Hierro. Una aproximación a partir de la etnología y la arqueología experimental”, a La investigación experimental aplicada a la Arqueología. Granada.

FERRER, A. (2012): “Risultati dell’intervento di scavo nel Talaiot Est di Curnia Nou (Maó, Minorca)”, a Atti della XLIV Riunione Scientifica: La Preistoria e la Protostoria della Sardegna. Firenze.

PLANTALAMOR, Ll., FERRER, A., ANGLADA, M., VILLALONGA, S., RAMIS, D., PONS, O. (2012): “Le costruzioni dell’insediamento talaiotico di Curnia Nou (Minorca): un confronto con l’architettura della Preistoria recente nel Mediterraneo Centrale ed Occidentale”, a Atti della XLIV Riunione Scientifica: La Preistoria e la Protostoria della Sardegna. Firenze.

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, S., SALAS, M. (2012): “Una propuesta para la puesta en valor y la difusión de yacimientos arqueológicos en Baleares: el Proyecto Entre Illes”, a Proceedings of the First International Conference on Best Practices in World Heritage: Archaeology. Madrid

CARBONELL, M., CORRAL, B., FERRER, A., ISBERT, F., LARA, C., PONS, J., RIUDAVETS, I. (2012): “El Círculo 7 de Torre d’en Galmés: puesta en valor de una Casa Talayótica del siglo III a.C.”, a Proceedings of the First International Conference on Best Practices in World Heritage: Archaeology. Madrid

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., VAN STRYDONCK, M. (2012): “Resultats preliminars de la intervenció arqueològica al sector oest del jaciment de Cornia Nou (Maó, Menorca)”, a IV Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears. Eivíssa.

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., RAMIS, D., VAN STRYDONCK, M. (2012): “Arquitectura monumental y complejidad social a partir de finales del segundo milenio CAL BC: el edificio sur del sector oeste de Cornia Nou (Menorca)”. Sardinia,Corsica et Baleares Antiquae: International Journal of Archaeology, X.

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, S., SALAS, M. (2013): “El projecte Entre Illes: primers resultats als jaciments de Sa Ferradura (Manacor) i Cala Morell (Ciutadella)”, a Manacor. Art i societat. VII Jornades d'Estudis Locals de Manacor.

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, S., SALAS, M. (2013): “Resultats preliminars del projecte Entre Illes: el cas dels jaciments de Sa Ferradura (Manacor) i Cala Morell (Ciutadella)” a M. Riera i J. Cardell (coord.): V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Edicions Documenta Balear. Palma de Mallorca.

CARBONELL, M., CORRAL, B., FERRER,  A., LARA, C., RIUDAVETS, I., PONS, J. (2015): “Resultats preliminars de la intervenció arqueològica al pati davanter del Cercle 7 al poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca)”, a M. A. Marquès i M. Carbonell (coord.): Conèixer i difondre el patrimoni cultural a Menorca. Actes de les X Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca. Centre d’Estudis Locals d’Alaior. Alaior.

CARBONELL, M., CORRAL, B., FERRER, A., LARA, C., RIUDAVETS, I., PONS, J.; de SALORT, C. (2015): “Les excavacions arqueològiques al pati davanter del Cercle 7 de Torre d’en Galmés (Menorca): estudi preliminar d’alguns dels materials”, a M. Martínez i G. Graziani (coord.): VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Consell Insular de Formentera. 91-99

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, D., SALAS, M. (2015): “Les llars de foc en els caps costaners de Sa Ferradura (Manacor) i Es Coll de Cala Morell (Ciutadella)”, a C. Andreu, C. Ferrando i O. Pons (ed.): L’entreteixit del temps. Miscel•lània d’estudis en homenatge a Lluís Plantalamor Massanet. Govern de les Illes Balears, Palma de Mallorca

FERRER, A., RIUDAVETS, I. (2015): “Les fusaioles i els pesos de teler del Cercle 7 de Torre d’en Galmés: un exemple de la producció de teixits a Menorca durant la segona edat del ferro”, a C. Andreu, C. Ferrando i O. Pons (ed.): L’entreteixit del temps. Miscel•lània d’estudis en homenatge a Lluís Plantalamor Massanet. Govern de les Illes Balears, Palma de Mallorca

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., RAMIS, D. (2017): “Continuïtat cultural en època de canvis: la producció i preparació d’aliments a Cornia Nou (Maó, Menorca) durant els segles IV-III aC”, a F. Prados, H. Jiménez, J. J. Martínez (coord.): Menorca entre fenícios y púnicos. Monografias del CEPOAT, 2/Publicacions des Born, 25. 137-156.

FERRER, A., RIUDAVETS, I. (2017): “Denes púniques de pasta de vidre a Menorca: el conjunt del Cercle 7 de Torre d’en Galmés ”, a F. Prados, H. Jiménez, J. J. Martínez (coord.): Menorca entre fenícios y púnicos. Monografias del CEPOAT, 2/Publicacions des Born, 25. 219-230.

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, D. (2017): "Actividad humana en el litoral de Menorca durante la Prehistoria”, a L. Gómez-Pujol, G.X. Pons (eds.), Geomorfología litoral de Menorca: dinámica, evolución y prácticas de gestión. Monografies de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears. Palma de Mallorca, 213-233.

FERRER, A., GUAL, J., CARBONELL, M., MUS, F., SEGUÍ, B. (2017): “La rehabilitacio´ del convent de Sant Diego o Pati de sa Lluna (Alaior, Menorca): un llarg proce´s de recuperacio´ de patrimoni histo`ric”, a M. Anglada, M. Riera, A. Martínez (coords.): VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Maó, 311-318.

ANGLADA, M., FERRER, A., RAMIS, D. (2018): “Aprovechamiento de recursos geológicos durante la prehistoria de Menorca”, a A. Rodríguez, G. X. Pons, F. De Pablo (eds.): Guía de geología de Menorca. Itinerarios naturales y culturales. Maó, 187-210.

RITA, C., FERRER, A., GUAL J. (2018): “La obra de Joan Ramis Ramis y el estado actual de la investigación sobre la prehistoria de Menorca: lo que ha quedado y lo que no”, a D. Borras (ed.): Antigüedades célticas de la isla de Menorca, de Joan Ramis i Ramis. Consell Insular de Menorca, 195-242.

FERRER, A., RIUDAVETS, I. (2019): “Investigación, publicación y socialización del conocimiento científico en las candidaturas a Patrimonio Mundial: el caso de la Menorca Talayótica”, a Castillo A (ed) 3rd International Conference on Best Practices in World Heritage: Integral Actions. Mahón, Menorca, 2-5 de mayo de 2018. Universidad Complutense de Madrid, 305-314

3. Llibres

JUAN, G., PONS, J., LARA, C., FERRER, A. (2018): Torre d’en Galmés. Control del territorio en la Menorca prehistórica. Colección Sitjot, 1. Consell Insular de Menorca. Maó. ISBN: 9788494918315

JUAN, G., PONS, J., LARA, C., FERRER, A. (2018): Torre d’en Galmés. Control del territori a la Menorca prehistòrica. Colección Sitjot, 1. Consell Insular de Menorca. Maó. ISBN: 9788494918308

JUAN, G., PONS, J., LARA, C., FERRER, A. (2018): Torre d’en Galmés. Territorial control in prehistoric Menorca. Colección Sitjot, 1. Consell Insular de Menorca. Maó. ISBN: 9788494918322


4. Catàlegs d’exposicions

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll. (coords.) (2013): Objectes per a l’altra vida. La col•lecció Humbert Ferrer. Maó. ISBN: 9788461678600

ANGLADA, M., FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll. (coords.) (2013): Objetos para la otra vida. La colección Humbert Ferrer. Maó. ISBN: 9788461677436

FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., ANGLADA, M. (coords.) (2014): Desenterrant el passat. Les excavacions arqueològiques a Cornia Nou. Maó. ISBN: 9788461710348

FERRER, A., PLANTALAMOR, Ll., ANGLADA, M. (coords.) (2014): Desenterrando el pasado. Las excavaciones arqueológicas en Cornia Nou. Maó. ISBN: 9788461711796 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis