Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
Nom del autor

Eva MARSINYACH PERARNAU

(Navarcles - 1982)
Membre de l'IME, 2011

 
Perfil acadèmic i professional

Llicenciada en Ciències del Mar per la Universitat de Cadis i Màster en conservació de la Biodiversitat per la Universitat de Barcelona.

Col·laboradora en les campanyes de seguiment del medi marí de l’OBSAM de l’any 2009 a l’any 2011, en el disseny de campanyes de seguiment, treball de camp i gestió de projectes en l'estudi del medi marí i natural de Menorca. Especialment treballant sobre l'estudi de les praderies de Posidonia oceanica i les seves espècies acompanyants, en l’avaluació de poblacions de teleostis vulnerables a la pesca i en l’elaboració d'indicadors de l'estat de conservació del medi natural i de les activitats antròpiques.

Actualment és sòcia fundadora de l’empresa EILEAN | Medi ambient i turisme (www.eilean.es). EILEAN és una empresa que ofereix serveis tant per al sector públic com privat en relació al medi ambient i al turisme, contribuint a la conservació del medi ambient, treballant en el desenvolupament d’estratègies, polítiques i accions que condueixin al desenvolupament sostenible de la nostra societat.


PUBLICACIONS
Cardona, F., Marsinyach, E., Fortuny, X., Borràs, R. 2014. Monitoreig de la biodiversitat marina i de l’ús i la freqüentació antròpica a les aigües interiors de l’illa de l’Aire. Institut Menorquí d’Estudis. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. Tom 93. ISSN: 0211-4550.

Borràs, R., Mozos, F., Junquito, C., Marsinyach, E. 2013. La población de nacras de Cala en Vidrier Parc Natural de s’Albufera des Grau. Europarc España. Revista técnica de los espacios naturales protegidos. Boletín 36.

Quintana, R., Marsinyach, E. 2011. Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del parc Natural de s’Albufera des Grau. Institut Menorquí d’Estudis – Observatori Socioambiental de Menorca – Govern de les Illes Baleares. http://www.obsam.cat/documents/informes/Avaluacio-poblacions-peixos-vulnerables-parc-natural-2011.pdf

Marsinyach, E., Quintana R. 2011. Seguiment biològic de l'illa de l'Aire - 2011
Censos d'espècies vulnerables a la pesca. Institut Menorquí d’Estudis – Observatori Socioambiental de Menorca. Consell Insular de Menorca - Agència Reserva de la Biosfera. http://www.obsam.cat/documents/informes/Seguiment-biologic-Illa-Aire-2011.pdf

Quintana, R., Marsinyach, E., Pons. C. Seguiment del medi marí de Menorca – 2010: Seguiment biològic dels herbassars de Posidonia oceanica; Avaluació i seguiment d’espècies vulnerables a la pesca en fons de roca. Institut Menorquí d’Estudis – Observatori Socioambiental de Menorca. Consell Insular de Menorca - Agència Reserva de la Biosfera i Obra Social de la Caja Mediterráneo.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Seguiment-medi-mari-Menorca-2010.pdf

Marsinyach, E., Quintana R. Seguiment biològic de l’illa de l’Aire– 2010: Afectació del submarinisme recreatiu a les coves; Estudi de la densitat de l’alga invasora Caulerpa racemosa var. cylindracea. Institut Menorquí d’Estudis – Observatori Socioambiental de Menorca. Consell Insular de Menorca - Agència Reserva de la Biosfera. http://www.obsam.cat/documents/informes/Seguiment-biologic-Illa-Aire-2010.pdf

Quintana, R., Marsinyach, E., Pons. C. Campanya de seguiment del medi marí de Menorca – 2009: Seguiment biològic dels herbassars de Posidonia oceanica; Avaluació i seguiment d’espècies vulnerables a la pesca en fons de roca. Institut Menorquí d’Estudis – Observatori Socioambiental de Menorca. Consell Insular de Menorca - Agència Reserva de la Biosfera y Obra Social de la Caja Mediterráneo.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Seguiment-medi-mari-Menorca-2009.pdf

Marsinyach, E., Pérez, M. 2009. Noves dades per a l’anàlisi de la pressió antròpica a l’illa de l’Aire. Institut Menorquí d’Estudis – Observatori Socioambiental de Menorca. Consell Insular de Menorca - Agència Reserva de la Biosfera.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Noves-dades-analisi-pressio-antropica-illa-aire-2009.pdf 

 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis