Segueix-nos
 
Nom del autor

Miquel À. LIMÓN PONS

(Alaior-1957)
Membre de l'IME, 2001

 
OBRA PUBLICADA

PERFIL ACADÈMIC I PROFESSIONAL

• Llicenciant en Ciències de la Informació, per la UAB, juny 1980

• Doctor en Periodisme, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Títol de la tesi: «El menorquín Esteban Amengual, pionero de la crónica de viajes: Análisis redaccional de susaportaciones, 1861-1872». Lectura: 7 de juliol de 2013.
Qualificació: Apte Cum Laude.

Altres mèrits:
 

 • Diploma d'Estudis Avançats (DEA), per la Universidad Complutense de Madrid, amb data 1 de juliol de 2011. Excel·lent, per un estudi titulat «La Crónica: tríada de un género milenario. Con apuntes sobre las modalidades cronísticas en la isla de Menorca».

 

 • Membre numerari de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), adscrit a la Secció de Ciències Socials. Agost del 2001.

 

 • Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, amb data 9 de desembre de 2003.

 

 • President del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), amb data de 29-09-2016, per votació unànime dels membres amb dret de vot (11) dins l’òrgan de govern de la corporació cultural.


Beca d’investigació pública

Josep Clapés Juan i els anys menorquins as Castell de Menorca, 2017

Activitat docent universitària


Docent del curs «Introducció al protocol l’empresarial», de 20 hores. Novembre de 2002. Impartit a l’Escola Universitària de Turisme de Menorca, a compte dels cursos del Pla Enllaç del Govern Balear.

Docent del curs Protocol i RR. PP. a l’empresa, organitzat per l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno de Menorca. De 50 hores de duració. Novembre de 2005.

Docent del curs Introducció al Protocol, organitzat per l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno de Menorca. De 50 hores de duració. Febrer de 2007.

Lliçó inauguralde la UOM Menorca. Esteve Amengual, el mariner de les cròniques en alta mar. Curs acadèmic 2013-2014 de la Universitat Oberta per a Majors de la Universitat de les Illes Balears (UOM). Centre de Cultura San Diego, Alaior (Menorca), 20 de novembre de 2013.

Lliçó Magistral d’inauguració de curs, per la Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, de Palma, dedicada a «El Protocol, antídot contra el caos», 3 d’octubre de 2014, curs 2014-2015.

Relaciones humanas, intelectuales y científicas del Archiduque con la isla de Menorca. Conferència del curs “Aspectos históricos, antropológicos y culturales de la vida del archiduque Luis Salvador en las Baleares”. UNED, Centre Associat de les Illes Balears (Menorca), 17 d’abril de 2015.

Professor associat de la UIB, Extensió Universitària d’Alaior. Quart curs del Grau de Turisme. Assignatura: Itineraris Culturals i Naturals i Teoria del Patrimoni. Curso acadèmic 2017-18.

Activitat docent no universitària i universitària

Docent del II curs de «Redacció Periodística», organitzat per Revista de Ferreries i el patrocini de l’Ajuntament de Ferreries d’aquesta localitat, de tres mesos de durada, entre gener i abril de 1990.

Docent del curs «El protocol i les relacions públiques a les entitats locals», organitzat per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i l’Associació de RR. PP. i Comunicació de Balears (1998).

Ponent,amb una Història de la base naval nord-americana en Port Maó (1818-1848). Simpòsium internacional sobre les Elits Estrangeres. Centre d’Estudis Mediterranis. Universitat d’Exeter (Gran Bretanya) i IME. Museu de Menorca, Maó, 14-9-1998.

Docent del mòdul «Protocol i Comunicació institucional», de la Fundació Formació i Ocupació de Balears, de CC. OO. Novembre de 1999.

Docent del curs «El protocol a l’Administració pública», organitzat per la FELIB, de 30 hores. Juny i juliol de 2002.

Docent d’un curs de 10 hores sobre Història del Periodisme de Menorca, per a la Universitat Oberta de Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ciutadella, febrer de 2003.

Docent d’un curs de cinc hores d’introducció al Protocol a l’Administració pública i al sector privat. Organitzat per la CAEB de Menorca, en els cursos del Pla Enllaç 2002-2003. Maig de 2003.

Docent d’un curs de 20 hores sobre el Protocol a l’Administració pública. Organitzat per la FELIB, maig 2004.

Docent d’un curs de 50 hores, sobre Protocol i Relacions Públiques a l’empresa privada. Organitzat per IFES, del 15 de juliol al 18 d’agost de 2004.

Docentconvidat del curs de Protocol Empresarial, organitzat per la CAEB, a Palma, el 19 de novembre de 2005.

Docent del curs El Protocol a l’Administració Pública, de 20 hores. FELIB. Maig de 2006.

Docent d’un curs de deu hores sobre «El segle XVIII a Menorca: mite i realitat», per a la Universitat Oberta de Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ciutadella, març de 2007

Docent d’un curs de deu hores sobre «Dones de ciències, dones de cultura a la Menorca del segle XX». Universitat Oberta de Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ciutadella, desembre de 2007.

Docent d’un curs de deu hores sobre «Polítics menorquins del Vuit-cents a les Corts generals». Universitat Oberta de Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Alaior, gener-febrer de 2008.

Docent d’un curs de set mesos, d’història i cultura de Menorca, entre octubre de 2009 i abril de 2010, a Ciutadella, per a l’Obra Social de la Caixa de Balears, Sa Nostra. Simultàniament, repetit a Ferreries.

Docent d’un curs de sis hores sobre «Josep Pla i el Quadern gris», per a la Universitat Oberta de Majors de la UIB (UOM). Ciutadella, febrer de 2011.

Master Classe, per a la Universidad San Pablo CEU, de Madrid, sobre periodisme corresponsal i cronística de guerra, abril de 2014. Quatre hores.

Comitè organitzador del II Congrés Universitari de Comunicació i Esdeveniments «La escenificación del mensaje», celebrat a Madrid de 3-5 abril de 2014. Universidad Camilo José Cela.

Docent d’un curs de 4 hores a Alaior, 4 a Maó i 4 a Ciutadella sobre «L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i els seus viatges a l’illa de Menorca», UOM curs 2015-16.

Docentamb la classeEls estudis de premsa a Menorca: cronologia i estat de la qüestió. Ponència per a la Càtedra UNESCO sobre Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears (UIB), 4 de juny de 2013.

Docentamb la classe Esteve Amengual, un cronista inesperat entre Russell i Alarcón, Crimea i Àfrica. Ponència per a la Càtedra UNESCO sobre Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears (IUB) 27 de setembre de 2013.

Docentamb la classe Mitjans de comunicació i turisme a Menorca. Una revisió hemerogràfica. Ponència per al simposi “Turisme i mitjans de comunicació a les Illes Balears”. Universitat de les Illes Balears, Acció Especial AAEE 32/2014. Palma, 3 de juliol de 2015.

Docent d’un curs de 2 hores a Alaior, 2 a Maó i 2 a Ciutadella sobre “Els viatgers de ciència a la Menorca del XIX”, UOM, curs 2016-17.

INVESTIGACIÓ

 • Participació en projectes:


1.- «Protecció i projecció del patrimoni periodístic de Mallorca».
Acció Especial R+D del Pla de Ciències, Tecnologia, Innovació i
Emprenedoria de les Illes Balears (AAEE 014/2012. Qualitat d’investigador.

2.- «Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears».
Acció especial R+D del Pla de Ciències, Tecnologia, Innovació i
Emprenedoria
de les Illes Balears, AAEE 32/2014. Qualitat d’investigador.

 

 • Participació en congressos, conferències:
 •  
   

(1) Discurs d’evocació de Joan Hernàndez Móra. Inauguració del Museu Hernàndez Móra. Claustre del Carme de Maó, 8-5-1987.
(2) Un perfil de Josep Mascaró Passarius. Centre Cultural d’Alaior, 8-12-1989.
(3) Joan Seguí i Pere Riudavets: dos agermanats per cultura i decés (1891-1991). Ateneu de Maó, 19-1-1992.
(4) Record necrològic de Fernando Marí Camps. Casa de Cultura de Ciutadella, 3-4-1992.
(5) Les baralles de paper dels gasistes i electricistes. Ateneu de Maó, 17-12-1992.
(6) La caiguda del llamp de l’any 1843. Parròquia de Santa Eulàlia (Alaior), 5-2-1993.
(7) Homenatge a Joan Hernàndez Móra: desè aniversari de la seva mort. Claustre del Carme, Maó, 14-10-1994.
(8) La nissaga dels Salort d’Alaior: apunts. Centre Cultural d’Alaior, 29-4-1994.
(9) L’Arxiduc i Menorca, unes relacions oblidades. Ateneu de Maó, 9-12-1994.
(10) L’Arxiduc i Menorca, unes relacions oblidades. Cercle Artístic de Ciutadella, 21-12-1994.
(11) Homenatge a Francesc Navas García: una evocació. Sala Capitular de l’Ajuntament d’Alaior, 14-8-1995.
(12) Sistemes antics d’extracció d’aigua: els enginys tradicionals. Centre Cultural, Alaior, 31-5-1996.
(13) «El Adelanto»: una obra periodística d’Andreu Femenies per a Sant Lluís. Biblioteca Pública, Sant Lluís, 1-6-1996.
(14) Trenta anys de premis Ateneu. Ateneu de Maó, 19-1-1996.
(15) Fernando Rubió en el record. Auditori de la Capella Davídica, Ciutadella 19-4-1996.
(16) Joan Hernàndez Móra, un paper de guaita de l’Obra Completa de Josep Pla. Cercle Artístic de Ciutadella, 21-3-1997.
(17) La menorquinitat del doctor Guàrdia. Sala Capitular de l’Ajuntament d’Alaior. Any Guàrdia, 4-8-1997.
(18) Josep Pla i Menorca: entrevista —apòcrifa— d’un illòman. Ateneu de Maó, 28-11-1997.
(19) Història de la base naval nord-americana en Port Maó (1818-1848). Simpòsium internacional sobre les Elits Estrangeres. Centre d’Estudis Mediterranis. Universitat d’Exeter (Gran Bretanya). Museu de Menorca, Maó, 14-9-1998.
(20) Vint anys d’ajuntaments democràtics: una ullada en clau d’Alaior. Sala de Cultura d’Alaior de Sant Diego, abril de 1999.
(21) Binixems: un centenari reeixit (1899-1999). Sala Capitular de l’Ajuntament d’Alaior, 9-8-1999.
(22) Hernàndez Sanz, «alma mater» de la Revista de Menorca. Ateneu de Maó 4-2-2000. Any Hernàndez Sanz
(23) Vida i obra del doctor Comas. Club de l’IBAS, de Maó, març de 2000.
(24) Biografia orgànica del doctor Joan Comas Camps. Centre Cultural d’Alaior, abril de 2000.
(25) Alaior: Notes històriques del primer terç del segle XX. Placeta de dalt es Fossar. Fòrum III Mil•lenni. Festes de Sant Llorenç, Alaior, 4-8-2000.
(26) Fernando Rubió: l’il•lustre ambivalent. Saló de plens del Consell Insular de Menorca. Acte de proclamació de Fill Predilecte de Menorca, 11-11-2000.
(27) Joan Benejam i el periodisme informatiu a Ciutadella. Cercle Artístic de Ciutadella, 17-11-2000. Any Joan Benejam.
(28) Joan Francesc Taltavull Galens (1861-1931). Saló de plens de l’Ajuntament de Maó, 4-12-2000.
(29) Tres tombs de Sant Antoni per a la Menorca d’avui. Acte institucional de la Diada del Poble de Menorca. Ajuntament de Ciutadella, 16-1-2001.
(30) Ateneu, Medalla d’Or i fi de segle. Ateneu de Maó, 30-3-2001.
(31) Farragut a la història d’Amèrica. Llar de l’IBAS de Maó, 6-6-2001.
(32) L’obra menorquina de Jaume II de Mallorca. Centre de la Tercera Edat d’Alaior, 9-11-2001.
(33) D’Alfons III a Jaume II de Mallorca: les arrels de Menorca. Centre Cultural de Sant Lluís, 18-1-2002.
(34) El segle de les dominacions: mite i realitat. Centre Cultural d’Alaior, abril de 2002.
(35) El tractat d’Amiens: la fi d’una època de la història de Menorca. Associació de Mestresses de Casa de Menorca. Maó, 16-4-2002.
(36) Amiens: història, reflexió i epíleg. Ajuntament d’Alaior, 2-11-2002, organitzada per la Comissió del bicentenari del tractat d’Amiens.
(37) Josep Pla i Menorca: els cants de sirena d’un illòman. Fundació La Caixa i Ateneu de Maó. Desembre de 2002.
(38) Sant Antoni: història i tradició. Associació de Mestresses de Casa de Menorca, febrer de 2003.
(39) El Dr. Orfila: insularitat i triomf entre revolucions. Ponència en la sessió commemorativa del sesquicentenari de la mort del Dr. Orfila, organitzada per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Maó, 28-3-2003.
(40) Obrers, crisi i cooperativisme: una evocació del cinquantenari de la cooperativa San Crispínd’Alaior. Centre Cultural d’Alaior, 25 d’abril de 2003.
(41) El Dr. Orfila: vida i obra. Associació de Mestresses de Casa de Menorca, 3 de juny de 2003.
(42) Gabriel Llambies Llabrés: Un etnògraf contra una crema d’hivern. Homenatge municipal de l’Ajuntament d’Alaior, 11 d’agost de 2003.
(43) Isabel II: història d’un viatge reial a Menorca. Associació de Mestresses de Casa de Menorca, 14 d’octubre de 2003.
(44) Josep Pla i Menorca: Història d’una fascinació. Fundació Josep Pla, de Palafrugell (Girona), 18 d’octubre de 2003.
(45) La premsa local de Menorca: estat de la qüestió. Claustre del Carme de Maó, 12 de desembre de 2003.
(46) La fortificació i la defensa a la vila i terme d’Alaior a l’Edat Moderna: Ajuntament d’Alaior, 20 de març de 2004.
(47) 700è aniversari de la fundació reial de la vila d’Alaior (1304-2004). Ajuntament d’Alaior, 20 de març de 2004.
(48) El Fòrum de les Cultures de Barcelona, què és i per què: Associació de Mestresses de Casa de Menorca, 30 de març de 2004.
(49) Josep Pla i Menorca: una proposta de guia cultural i geogràfica. Fundació Cultural Baleària. Cercle Artístic de Ciutadella, maig de 2004.
(50) El memorable estiu de 1904: crònica d’una segregació municipal. Conferència institucional de l’Ajuntament de Sant Lluís, commemorativa del centenari de la segregació. Cases consistorials, 7 d’agost de 2004.
(51) Impressors versus editors: el dilema del llibre menorquí. Conferència per a les Primeres Jornades Menorquines a Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 7 d’octubre de 2004.
(52) Descripció sistemàtica i metodològica de la premsa local de Menorca. Fornells, IV Diada de la Premsa Local, 18 de desembre de 2004.
(53) Margalida Comas i Elena Maseras: dues pioneres per a la igualtat. Associació de Mestresses de Casa de Menorca, 8 de març de 2005.
(54) Guerra civil i exili: Menorquins entre l’horror de dos exterminis. Local municipal de Fornells, organitzada per l’Ajuntament des Mercadal en el 60è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració nazis, 26 de novembre de 2005. Repetida el 27 de gener de 2006 a la Casa de Cultura de Ciutadella.
(55) Evocació de la vida municipal d’Alaior durant la II República. Acte institucional de commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la República. Sala Capitular de l’Ajuntament d’Alaior, 18 d’abril de 2006.
(56) Laudatio de Gabriel Julià i Seguí. Cerimònia de lliurament del VI Premi Maria Lluïsa Serra 2006 del CIM, 18 de maig de 2006.
(57) Antoni Victory i Taltavull, una evocació per a un centenari. Sala d’actes de l’Ateneu de Maó, 14 de desembre de 2006.
(58) La rebel•lió austriacista a la vila d’Alaior (1706-1707). Cercle Artístic, 2 de desembre de 2006. Dins les III Jornades de Recerca Històrica.
(59) La Guerra de Successió a Menorca: conseqüències i rebel•lió. Mestresses de Casa de Menorca. Maó, 6 de febrer de 2007.
(60) Margalida Comas, una evocació femenina. Sala Capitular de l’Ajuntament d’Alaior, 8 de març de 2007.
(61) Margarita Comas la il•lustre desconeguda. Centre Cultural d’Alaior. Abril de 2007.
(62) Els caires menorquins de Miquel dels Sants Oliver i Tolrà: un mallorquí que estimà Menorca. Casa Museu Posada de Biniatró, Campanet (Mallorca), 22 de febrer de 2008.
(63) La emigración menorquina a Argentina: Tres nombres, tres valores. Casa Balear, Protectora Menorquina, ciutat de Còrdova (Argentina), 10-10-2008.
(64) «“Medio siglo de vida íntima Barcelonesa”: Una evocació de Màrius Verdaguer». Ateneu de Maó, 28 de febrer de 2009.
(65) Miquel Hernàndez Pons: In memoriam (1923-2009). Ateneu de Maó, 12 de juny de 2009.
(66) A propòsit d’una bandera: Barçola, l’assalt del 1644 i el “perill moro”. Ajuntament d’Alaior, estiu de 2010.
(67) Ponència a Porreres sobre la Història de la “Revista de Menorca”.
(68) Miquel Gelabert i Cosme Sans: Quan el civisme es forja a si mateix. Centre de Cultura de Sant Diego, Alaior, 16 d’agost de 2010.
(69) L’opuscle que posseïa una coa de paó. Acte literari de presentació de l’estudi sobre «La Il•lustració a Menorca», de Josefina Salord. Ciutadella, Festa del Llibre de 2011.
(70) Sadurní Ximénez (1853 1933): Un misteriós homenot entre el periodisme, la intriga i l’espionatge. Ponència per al seminari “Coses vistes, coses llegides”. Universitat de Girona, 15 de setembre de 2011.
(71) Pere Cavaller: un capellà de rosari i fusell a la Cuba colonial en armes. Comunicació per a les IX Jornades d’Investigació Històrica de Menorca: Les gran migracions menorquines en la diàspora, de la Societat Martí Bella del Cercle Artístic de Ciutadella, 26 de novembre de 2011.
(72) La primera vaga de dones treballadores: centenari de la rebel•lió de les bosseres d’Alaior. Centre Cultural d’Alaior, 17 de febrer de 2012.
(73) El català als mitjans de comunicació menorquins: una reconstrucció ahir i avui. Cercle Artístic de Ciutadella, 26 d’abril de 2013.
(74) Àngel Mifsud: vida i poesia d’una vida fecunda. Jornada d’homenatge. Cercle Artístic de Ciutadella, 13 de juliol de 2013.
(75) Esteve Amengual, un ‘inesperat’ corresponsal a la Guerra de Secessió Nord-americana. Comunicació per a les V Jornades d’Història de la Premsa, de les universitats Autònoma i Pompeu Fabra de Barcelona, 21 i 22 de novembre de 2013.
(76) Rafel Prieto i Caules: El diputat que amaven dretes i esquerres. Conferència per a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 29 de novembre de 2013.
(77) Màrius Verdaguer, un periodista a la Barcelona d’entreguerres. Institut Menorquí d’Estudis (IME), 27 de març de 2014.
(78) Gaziel en las trincheras: el gran renovador de la cronística de guerra, per a les Converses Literàries de Formentor, Mallorca, 13 de setembre de 2014.
(79) Viatgers científics a l’illa de Menorca: Una excel•lida nòmina europea del XIX. Acte d’inauguració del curs acadèmic 2015 de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), Maó, 21 de gener de 2015.
(80) El periodista Àngel Ruiz i Pablo. Ajuntament d’Alaior, per a l’Any Ruiz i Pablo del Consell Insular de Menorca, 24 de gener de 2015.
(81) L’Arxiduc, pal de paller d’una generació cultural menorquina. Biblioteca Municipal d’Alaior, 12 de març de 2015.
(82) Relaciones humanes, intelectuales y científicas del Archiduque con la isla de Menorca. Conferència del curs “Aspectos históricos, antropológicos y culturales de la vida del archiduque Luis Salvador en las Baleares”. UNED, Centre Associat de les Illes Balears (Menorca), 17 d’abril de 2015.
(83) El periodisme d’Àngel Ruiz i Pablo: etapes i característiques. Ateneu de Maó, 27 d’abril de 2015. Any Ruiz i Pablo del Consell Insular de Menorca.
(84) Educación, sociedad y burguesía: El Mahón que hizo posible el instituto. Conferència inaugural de les IX Jornades d’Instituts Històrics d’Espanya. Maó, 30 d’abril de 2015.
(85) El periodisme d’Àngel Ruiz i Pablo: etapes i característiques. Associació de Veïns des Castell, 9 d’octubre de 2015.
(86) Ordenació cartogràfica i cronològica del periodisme d’Àngel Ruiz i Pablo. Ponència per a les Jornades Àngel Ruiz i Pablo de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), 4-7 de desembre 2015.
(87) Dones de ciència a Menorca en el segle XX. Centre Cultural d’Alaior, 14-10-2016.
(88) El bicentenari de Guillem Tasso Gonyalons (1817-2017). Ateneu de Maó, 29 de novembre de 2017.
 

 • Articles, llibres, capítols de llibres i altres publicacions ambla referència completa:

1. Retazos de historia menuda. Premi Sant Llorenç, 1985. Programa de les festes de Sant Llorenç. Editat per l’Ajuntament d’Alaior.
2. Las Casas Consistoriales de Es Castell: Historia y evolución. Programa de les festes de Sant Jaume. Ajuntament des Castell, 1986.
3. Mateo Orfila Rotger: Crónica del bicentenario. Editat per la Caixa d’Estalvis de Balears Sa Nostra, 1987.
4. Las Casas Consistoriales de Ferreries: Introducción al proceso de independencia municipal. Editat per l’Ajuntament de Ferreries, 1987.
5. Relatos de la vida: Docesucesos de Menorca, s. XIX. Editat per Publi 4, SL, 1987.
6. Treball videogràfic per al centre territorial de RTVE a les Illes Balears, que va incloure la redacció del guió, realització i rodatge a París, locució i postproducció. Trenta minuts de duració. Dedicat a la reconstrucció de les petjades del Dr. Orfila a París. Maig de 1987.
7. Anar a Sant Joan en vapor en temps de revolució. Quaderns de Menorca núm. 10, Edicions Nura, 1989.
8. Epístolas. Editat per Gràfiques Rotger, SL, 1989.
9. Guía de Alaior y sutérmino. Editat per l’Ajuntament d’Alaior, 1990.
10. La confraternidad de centuriones de San Cornelio de Alaior. Editat per l’Ajuntament d’Alaior, Monografies Alaiorenques, núm. 2, 1992.
11. Les llunes de Sant Diego, dins la col•lecció Dieciséisrelatoscortos. Editat per Editorial Menorca i Sa Nostra. Relats finalistes del I Premi de Relat Curt, 1992.
12. Los Ládico de Mahón. Edicions Nura, 1992.
13. El capítol sobre la II Legislatura autonòmica de les Illes Balears (1983-1987), dins el llibre Parlament de les Illes Balears, Palma, 1992.
14. Treball videogràfic, sota el títol Fernando Rubió i Tudurí: un arxiduc per a Menorca. Encàrrec de la Caixa de Balears Sa Nostra, 1993. Trenta minuts de duració.
15. En Pepe des Llogaret: poeta del poble. Editat per l’Ajuntament d’Alaior. Programa de festes de Sant Llorenç, 1993.
16. El llamp de 1843: notes i descripció històrica. Monografies Alaiorenques, núm. 3. Editat per l’Ajuntament d’Alaior, 1993.
17. La cofradía de la Sangre de NuestroSeñorJesucristo. Editat per la Confraria de la Sang, de Maó, 1993.
18. Miquel Barçola i Cardona: aproximació al problema de la defensa en el segle XVII. Editat per l’Ajuntament d’Alaior, 1994.
19. El sanejament i proveïment d’aigua d’Alaior: dades històriques per a un aniversari, 1971-1996. Editat per l’Ajuntament d’Alaior, 1996.
20. Alaior: Guia cultural i comercial. Editat per l’Ajuntament d’Alaior, 1996.
21. El món sensible de Lindsay. Editat per Sa Nostra, 1997. Sèrie Paisatgistes de Menorca, núm. 1.
22. Sansuguet: Fidelitat a les llums de la seva vida. Editat per Sa Nostra, 1998. Sèrie Paisatgistes de Menorca, núm. 2.
23. Sant Llorenç de Binixems: Noves dades per al seu estudi. Monografies Alaiorenques, núm. 8, 2000.
24. Diccionari del Teatre a les Illes Balears. Volum I, de la A-O. Col•laborador amb altres autors. Palma, 2003.
25. San Crispín: Cinquanta anys de cooperativisme. Monografies alaiorenques, núm. 9. Alaior, 2004.
26. Josep Pla i Menorca: els cants de sirena d’un illòman. Col•lecció Cova de Pala, núm. 16. Institut Menorquí d’Estudis, IME. Maó, 2004.
27. Menorca 1802-2002. Llibre col•lectiu en commemoració del bicentenari del Tractat d’Amiens, Maó, 2004.
28. Guia des Castell dins la col•lecció Guies de Menorca, editada pel diari «Última Hora Menorca». Impremta Rotger SL, abril de 2007.
29. D’illa a illa: cròniques menorquines al “Diari de Balears”. Col•lecció Petit Format, núm. 17. Institut Menorquí d’Estudis. Maó, 2007.
30. La II República a Menorca: dues conferències commemoratives. Coautor amb Amador Marí Puig. Editorial Rotger, SL, desembre de 2007.
31. Figures del nou-cents. Edició de Sa Nostra. Editorial Rotger SL, abril de 2008.
32. La Menorquina: Cien años de vida asociativa en Córdoba (1908-2008). Llibre col•lectiu. Palma de Mallorca, 2008.
33. Miscel•lània d’homenatge a Lluís Casasnovas. Llibre col•lectiu. Quaderns de Menorca, 2009.
34. Dos mil anys d’Església, quatre bisbes menorquins. Coautor, per a Llibres de la Terra. Ferreries, 2009.
35. Miquel Hernàndez Pons: el jurista que votà NO al franquisme. Coautor, Editorial Rotger, SL. Ferreries, 2010.
36. Migjorners amb petjada. Coautor amb Miquel Pons-Portella, Editorial Rotger SL, Ferreries, 2010.
37. L’arxiduc Lluís Salvador, columna vertebral d’un enciclopedisme menorquí del Vuit-cents, Col. Cova de Pala de l’IME, Maó, desembre de 2015.
38. Lluís Tasso Gonyalons: un maonès entre la tipografia i la indústria editorial, IME i Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, Barcelona, 2018.
 

 • Guies i itineraris culturals:

1. Ruta literària per Ciutadella: Descobrir la ciutat en textos de prosa i poesia. Tretze etapes, tretze autors/es (2002).
2. Guia-recorregut: Alaior històric, urbà i patrimonial (2005).
3. Ruta literària per Ciutadella de la mà de Josep Pla (2009).
4. Josep Pla i Menorca: Una proposta de ruta geogràfica i cultural (2010). Coautoria amb Josefina Salord i Ripoll.
5. Una ruta monumental: Visita a Menorca del Congrés de Pediatres en llengua catalana (2010).
6. Itinerari urbà: Ciutadella i l’emigració (2011).
7. Ciutadella amb ulls i lletra d’Antoni Moll Camps (2013).
8. Ruta Literària: Pau Faner, home de paraula (2016).
9. La catedral de Menorca: Ruta monumental i històrica (2017).
 

 • Formació no reglada:

Alumne del curs «Documentalista I» de 200 hores, impartit per l’Institut Europeu de Formació Permanent (1993).

Alumne del curs «El Protocol en el nou context empresarial» (Barcelona, gener 1999). A càrrec del professor Eduard Subirà Rocamora.

Alumne dels cursos I i II de «Relacions Públiques, Cerimonial i Protocol», de l’Associació Catalana de Comunicació i Relacions Públiques (Barcelona, gener de 1994 i gener de 1995), amb un total de 36 hores lectives, a càrrec del professor José Arturo Navarro.

Alumne del curs «Didàctica de la Història i la Cultura de les Illes Balears a l’Edat Contemporània», de 100 hores, impartit per la Universitat de les Illes Balears (1997).

Alumne del curs «Revisió i edició de textos en llegua catalana». Maó, 22-24 de setembre de 1997. De 18 hores.

Alumne del seminari «Gestió Cultural per a associacions i petits municipis», organitzat pel Servei d’Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Cultura del Consell de Menorca, la caixa d’estalvis Sa Nostra. De 16 hores, 3-6 de novembre de 1999.

RECONEIXEMENTS

• Premi d’investigació històrica de l’Ajuntament d’Alaior (1985).

• Premi Andreu Casasnovas d’articles periodístics (1986) d’Editorial Menorca S. A.

• Finalista del I Premi de Relat Curt de Sa Nostra i Ed. Menorca (1992).

 

 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis