Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021
Nom del autor

Alfons X. MÉNDEZ VIDAL

(Maó, 1967)
Membre de l'IME, 1995

 

PERFIL ACADÈMIC I PROFESSIONAL

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, 1990.
 • Màster en Economia de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, 1992.
 • Doctor per la Universitat de les Illes Balears, 2008.
 • Professor Ajudant de Facultat a la Universitat Pompeu Fabra, 1990-1995.
 • Professor associat de la Universitat de les Illes Balears, 2004-2012.
 • Director de l’Àrea d’Economia del Consell Insular de Menorca, 1999-2003.
 • Director del Butlletí d’informacions econòmiques de l’Observatori Socioambiental de Menorca 2004-2005.
 • Interventor de l'Ajuntament des Castell, 1995-1999.
 • Interventor de l'Ajuntament des Mercadal, des del 2006.
 • Cap de la Secció de Ciències Socials de l’IME des del 2011.

PUBLICACIONS
Obres individuals:
 •  (2015) “La imatge de Menorca a les topografies mèdiques”, Randa (Miscel·lània J. M. Vidal, 3).
 • (2014) “Menorca durant la fil·loxera”, Estudis d’Història Agrària, 26. Enllaç 
 • (2014) “El turisme de Menorca, entre la quantitat i la qualitat”, Anuari del turisme de les Illes Balears 2014, Palma: Fundació Gadeso.
 • (2014) “El protagonismo de la viña en la agricultura menorquina de los siglos XVII y XVIII”, Revista de Historia Agraria, 63. 
 • (2010) De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí (1708-2006). Palma: Institut Balear d’Economia, ibdigital.uib.es/greenstone/collect/tesisUIB/.../TDX-0901108-135905.pdf 
 • (2002) “Les enquestes agroramaderes de Menorca: els ensenyaments d'un període de crisi (1988-2000)”, Revista de Menorca, 86.
 • (2001) “Una imatge impressionista del camp de Menorca”, Posidònia, núm 1.
 • (2000) “Economia i medi ambient: l'estat de la qüestió a Menorca”, Posidònia, núm 0.
 • (1993) “1978-1993: Notes per a una Història Econòmica del camp menorquí”, Quinze anys d'Unió de Pagesos. Maó: Unió de Pagesos. 
 • (1992) La situació econòmica i social del camp de Menorca. Maó: Unió de Pagesos. 
 • (1991) “Producció Agregada i mesures de rendiment del sector agropecuari de Menorca”, Revista de Menorca, 3r Trim. 1991.

  Obres en col·laboració:
 • Hernández Andreu, J. i Méndez, A. (2013) Treinta y cinco empresarios menorquines. Madrid: Delta
 • Hernández Andreu, J. i Méndez, A. (2013) “Entrepreneurship and development: The Minorcan model”, Tortella, G. i Quiroga, G (ed). Entrepreneurship and Growth. An International Historical Perspective. Londres: Palgrave Macmillan. 
 • Méndez, A, i Hernández, J. (2012) “El paper dels empresaris en el desenvolupament de Menorca: una anàlisi històrica a partir de les seves biografies”, Revista de Menorca, 91.
 • Méndez, A, i Hernández, J. (2011) Trenta-cinc empresaris menorquins. Èxit individual i progrés social. Maó: IME 
 • Manera, C, Méndez, A. i Escartín,J. (2009) “Los retos de la viticultura en Baleares, 1836-1936”, Revista de Histora Agraria, núm. 48, http://www.historiaagraria.com/articulo.php?id=486&num=48
 • Marí, Méndez, i Florit (1994). Definició i estudi de les Zones Agroambientals de Menorca. Estudi encarregat per la Conselleria d'Agricultura del CIM.

  Traduccions de l’anglès al castellà:
 • Krugman, Paul. (1992) Geografía y comercio. Barcelona: Antoni Bosch.
 • Smith, V. L. (1993) "Métodos experimentales en economía y en política económica", a Cuadernos Económicos del ICE, núm 54, 2. pág. 11-50.
 • Sala-i-Martín, Xavier (1994) Apuntes de crecimiento económico. Barcelona: Antoni Bosch.

  RECONEIXEMENTS
 • Premi extraordinari fi de carrera de la Facultat d’Economia de la UB, 1990.
   
 • VI Premi d’Investigació Ciutat de Maó, en la modalitat d’investigació històrica (2003), pel treball La crisi de la fil·loxera a Menorca. L’evolució de la viticultura entre dos segles (1801-1970).

  ENLLAÇOS DE L'AUTOR
  amendezvidal.blogspot.com/ 

   
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis