Segueix-nos
 
Nom del autor

Cristina ANDREU ADAME

(Maó, 1957)
Membre de l'IME, 1987

 
PERFIL ACADÈMIC I PROFESSIONAL
• Llicenciada en Geografia i Història (secció Història de l’Art) a la Universitat de Barcelona (1980)

• Cursos de doctorat en Història de l’Art a la Universitat de les Illes Balears amb la presentació de la memòria d’investigació titulada La pintura a Menorca en el segle XIX

• Col·laboradora amb el Museu de Menorca des de 1976

• Des de l’any 1982, feina en el Museu de Menorca amb tasques d’inventari, catalogació, muntatge expositiu, investigació i publicació; tècnica d’art dirigint els expedients de diferents dipòsits i donacions de col·leccions: béns mobles de la farmàcia Ferrer Aledo, col·lecció Vives Campomar, col·lecció Serra Belabre, Francesc Hernández Mora, entre d’altres

• Participació en el projecte museogràfic del Museu de Menorca

• Coordinació dels béns del Museu de Menorca integrats en diferents exposicions

• Direcció de diferents treballs d’investigació relacionats amb l’àmbit artístic i cultural menorquí

• Comissària de diferents exposicions

• Presentació de diferents comunicacions a les Trobades d’Historiadors i Arqueòlegs de l’IME

• Coordinació d'alguns cursos, com ara Industrialització i canvi estètic al segle XIX i Canvis econòmics i innovacions estètiques als segles XVII-XVIII, organitzats per l’IME

• Coordinació de Tendències actuals a Balears, organitzat per la UIB

• Membre de diferents comissions: Comissió Francesc Hernández Sanz, Comissió Vives Llull, Comissió Any Torrent, Comissió de Valoració del Patrimoni Històric de la CAIB, Comissió d’Arts Plàstiques del Consell Insular de Menorca i Comissió Any M. Lluïsa Serra

• Vocal de l’Ateneu de Maó durant gairebé deu anys
 
• Cap de la Secció d’Història i Arqueologia de l'IME (2003 - 2006)

• Vocal de l’Obra Cultural de Menorca i de la Fundació Enciclopèdia de Menorca

 
LINIES D'INVESTIGACIÓ

• Patrimoni artístic menorquí, especialment en la pintura i els béns mobles del segle XVIII al XX.

 

PUBLICACIONS
• (2014) ”Exposició retrospectiva de Francesc Calvet “Fins aquí”. Revista Àmbit, núm. 34 (digital). Maó: Consell Insular de Menorca.

 

• (2014) ”De l’objecte al concepte” en el Catàleg de l’exposició Francesc Calvet fins aquí. Maó: Família Calvet Pomés.

• (2013) “Maria Lluïsa Serra: el patrimoni artístic, la seva difusió i la promoció d’artistes”. Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 81-99.

• (2013) “La col·lecció fotogràfica Cardona Goñalons: actuacions de conservació i restauració realitzades per l’Associació d’Amics del Museu de Menorca”. Revista Imhotep, Núm. 26. Maó: Associació d’Amics del Museu. p. 19-23.

• (2013) “Dues vistes d’Alaior de Francesc Hernández Mora”. Revista S’Ull de Sol. Núm. 273 Alaior: S’Ull de Sol, Associació Cultural, p. 10-11.

• (2011) Maria Lluïsa Serra. Arqueològa i conservadora del Museu Provincial de Belles Arts. Maó: Govern de les Illes Balears. Museu de Menorca, 33 p. [Catàleg de l’exposició].

• (2009) Sintes, G; Andreu, C; Hernández, M. A. Història de l’Art II. Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 413 p.

• (2008) “El grupo Menorca. Una experiencia informalista en Menorca (1964-1970)”. XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA). Modelos, intercambios y recepción artística: de las rutas Marítimas a la navegavión en red. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, p. 579-589.

• (2007) Francesc Hernández Mora al Museu de Menorca. Maó: Govern de les Illes Balears. Museu de Menorca, 63 p. [Catàleg de l’exposició].

• (2006) Andreu, Adame, C; Isbert Vaquer, F. [coord. et al.] Sa Raval des Castell. La història d’un poble a través del material arqueològic. Maó: Govern de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca, 123 p. [Catàleg de l’exposició].

• (2006) “L’obra de Joan Font i Vidal (1811-1885)”. Font i Vidal, cròniques pictòriques del XIX. Maó: Ajuntament de Maó, p. 12-22. [Catàleg de l’exposició].

• (2005). Josep Vives Campomar. Trajectòria d’un artista menorquí. Andreu Adame, C. [coord.] Maó: Govern de les Illes Balears. Museu de Menorca. 103 p. [Catàleg de l’exposició].

• (2005) “Francesc Calvet, l’artista compromès amb el seu temps”. Revista Àmbit, núm. 1. Maó: Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, p. 3-5.

• (2004) Sintes, Guillem; Andreu, Cristina; i Hernández, M. Àngels Història de l’Art I. Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca. 336 p.

• (2002) “Ressenya de l’any 2001 dedicat al pintor menorquí Joan Vives Llull: celebració i actes” a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó p. 189-201.

• (2002) Redacció de les fitxes dels quadres de Menorca al catàleg de l’exposició 1802 España entre dos siglos y la devolución de Menorca. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

• (2002) “El Museu de Menorca: de la col·lecció permanent a les exposicions temporals (1998-2001)” a Revista Serra d’Or. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 34-37.

• (2001) Andreu,C; Isbert, F.[coord. et al.] J. Vives Llull. L’home i el col·leccionista. Treballs Museu de Menorca, 25. Maó: Govern de les Illes Balears. 292 p. [Catàleg de l’exposició].

• (2001) “Aproximació de la pintura al segle XIX a Maó” a Revista Meloussa, 5. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, p. 79-92.

• (2000) “El paisatgisme a Menorca al segle XIX” a Revista Randa, 45. Cultura a la Menorca dels segles XIX i XX. Barcelona: Curial, p. 53-75.

• (1999/2000) “Exposició de Francesc Hernàndez Sanz al Museu de Menorca” a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 237-261.

• (1999) 29 Artistes a Menorca. Ciutadella: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 71 p. [Catàleg de l’exposició].

• (1996-97). Textos dels pintors menorquins del segle XIX i XX a Gran Enciclopèdia de la pintura i l'escultura a les Balears. Palma: Promomallorca.

• (1996) Rajoles policromes del convent de Sant Francesc de Maó. Treballs del Museu de Menorca, núm. 17. Maó: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Govern Balear, 88 p.

• (1994) "Talles populars: els vellons" a Revista Mare de Déu de Gràcia. Maó: Editorial Menorca, p. 59-61.

• (1993) “Vives Llull: una vida i una obra” a Vives Llull. Maó: Sa Nostra, p. 13-62. [Catàleg de l’exposició].

• (1993) Isbert, F; Andreu, C. "Intervencions de restauració a l’església del Sant Crist de Ciutadella" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 213-238.

• (1993) Puertas, Antoni i Andreu, C. L'Escola Nàutica i el port de Maó al segle XIX. Maó: IME, 24 p. [Catàleg de l’exposició].

• (1993) "La mar vista pels pintors menorquins" a La Mar i Menorca. Sala municipal del Roser, Ciutadella. [Catàleg de l’exposició].

• (1992) "Adquisició d'una obra de Giuseppe Chiesa per al Museu de Menorca" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 23-29.

• (1992) Andreu, C. i Isbert, F. "Estudi i restauració de quatre quadres del pintor Joan Font i Vidal (1811-1885)" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 5-23.

• (1991) "Donación de una galera al Museo de Menorca" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 259-266.

• (1991) "Donación al Museo de Menorca" a Revista Meloussa, 2. Maó: IME, p. 189-91.

• (1991) Sintes, G. Andreu, C. Hernández, Mª A., Arias, C.. "Los elementos escultóricos de la capilla del castillo de Santa Agueda" a Revista Meloussa. Maó: IME 2, p. 97-106.

• (1990) "Exposició de maquetes navals" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó. p. 211-213.

• (1989) Andreu, C. Murillo, J i Ramis, A. Artesans de la mar. Palma: Amics d'es Port i Sa Nostra, 7 p

• (1989) Andreu, Cristina; Murillo, Jaume L'ofici de mestre d'aixa a l'illa de Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 8. Maó: Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 67 p.

• (1988) Sintes,G. Andreu, C. Hernández, Mª. A. La pintura al segle XVIII, art VIII i IX. Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca.

• (1988) Sintes, Guillem; Andreu, Cristina; Hernández, M. Àngels "Escultura barroca y clasicista. Mahón siglos XVII y XVIII" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 315-439.

• (1988) Rita, Cristina; Andreu, Cristina; Gual, Joana. "Ceràmiques de reblert d'una volta del convent de Sant Francesc de Maó" a Revista Meloussa. Maó: IME, 1, p. 171-178.

• (1988) "Informe de la extracción de los bienes muebles de la antigua farmacia Ferrer Quevedo de Mahón" a Revista Meloussa. Maó: IME, 1, p. 179-184.

• (1987) "Azulejos del convento de San Francisco de Mahón" a Arqueologia 84-85. Madrid: Ministerio de Cultura.

• (1987) Sintes, G. Andreu, C. Hernández, Mª A. "El hecho pictòrico en Menorca durante el siglo XVIII. La obra de Anton Schranz" al catàleg The Schranz Artist. Mdina-Malta,
p. 4-6.

• (1986) "Aproximaciò a les obres didàctiques de Pasqual Calbó: Tractat de perspectiva i d'arquitectura civil" a Pasqual Calbó, la pintura cosmopolita del XVIII. Maó: Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Maó, p. 46-62 [Catàleg de l’exposició].

• (1982) "Francesc Calvet" a Pintura Menorquina contemporània. Ciutadella: Edim, p 44.

• (1981). "El arte entre la tradición y la innovación" a Revista Batik. Barcelona: Publiart, 63, p. 61-64.

 

RECONEIXEMENTS
• (1987) Premi d'investigació Ateneu de Maó amb el treball Escultura barroca y clasista de Mahón. Siglos XVII y XVIII, juntament amb Guillem Sintes i Maria Àngels Hernández
 
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis