Segueix-nos
 
Nom del autor

 

Francesc ISBERT VAQUER

(Montuiri - 1962)
Membre de l'IME, 1999

 
PERFIL ACADÈMIC I PROFESSIONAL
  • Llicenciat en Belles Arts, especialitat Restauració per la Universitat de Barcelona (1988).
  • Restauració de materials mobles i immobles, tasques de catalogació, muntatges expositius, investigació i publicació al Museu de Menorca (1998-2007).
  • Restauració com a professional, fent feines diverses per particulars i diverses entitats oficials, diferents ajuntaments, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Mallorca, Ministeri de Cultura (Patrimoni Nacional) i feines puntuals al Museu de Menorca.
  • Soci i administrador de les empreses PAC. Patrimoni Arqueològic i Cultural i Mancome Ciutadella SL, relacionades amb el patrimoni arqueològic de Menorca.
  • Representant de l’Institut Menorquí d’Estudis en la Comissió Técnica Assessora de Patrimoni Artístic del CIMe.
  • Actualment forma part de la comissió del CIMe que impulsa la candidatura de Menorca Talaiòtica per esser Patrimoni de la Humanitat.LÍNIES D'INVESTIGACIÓ
Salvaguarda i estudi del patrimoni artístic menorquí, pintura, escultura i béns mobles en general, però destacant les actuacions “in situ” en jaciments i monuments arqueològics.


PUBLICACIONS

• (1992) Andreu, C., Isbert, F. “Estudi i restauració de quatre quadres de Joan Font i Vidal”. Revista de Menorca.

• (1992) Isbert, F. “Restauració del quadre Comte de Cifuentes de l’Ajuntament de Maó”. Revista de Menorca. Primer semestre.

• (1992) Isbert, F. “Restauració i aixecament de la taula de Binisafullet”. Revista de Menorca. Segon semestre.

• (1993) Isbert, F. “La taula de Binisafullet. Una interesante restauración”. Revista de arqueologia, 149.

• (1993) Isbert, F., Andreu, C. “Intervencions de restauració a l’església del Sant Crist de Ciutadella”. Revista de Menorca. Segon semestre.

• (1997) Isbert, F., Pasqual, J. “El retaule de Sant Antoni Abat, estudi i restauració”. Treballs del Museu de Menorca, 19.

• (1998) Plantalamor, Ll., Andreu, C., Isbert, F., Juan, G. “Guia del Museu de Menorca”. Govern Balear.

• (2001) Isbert, F., Marqués, J. Biniai Nou. “Reconstrucció i restauració de la paret de l’hipogeu”. Treballs del Museu de Menorca, 24.

• (2001) Andreu, C., Isbert, F. J. Vives Llull. “L’home i el col·leccionista”. Museu de Menorca.

• (2009) Sintes Olives E., Isbert Vaquer F. “Investigación arqueológica y puesta en valor del Recinto Cartailhac. Una unidad doméstica del siglo II ANE en el poblado talayótico de Torre de’n Galmés”. PATRIMONIO Cultural de España, 1 pp. 251-259.
http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHP/PatrimonioCulturalE/N1/19PCE1CirculoCartailhac.p   

• (2011) Sintes Olives E., Isbert Vaquer F. “El poblado talayótico de Trepucó (Maó, Menorca): pasado y presente de una misma investigación”. Informes y Trabajos, 6 pp. 15-24.
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Documentacion/Publicaciones/ITindex.html 

• (2012) Carbonell Salom, M., Corral García, B., Ferrer Rotger, A., Isbert Vaquer F., Lara Astiz, C., Riudavets Gonzalez, I., Pons Machado J. “El círculo 7 de Torre d’en Galmés: puesta en valor de una casa talayótica del siglo III a.c.” 
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis