Segueix-nos
 
Grup de Recerca Musicològica de Menorca (GREMe)

El Grup de Recerca Musicològica de Menorca (GREMe) es crea com a grup investigador de l’IME d’acord amb el que estableixen l’article tercer dels Estatuts, el Pla estratègic i el Pla anual 2014, elaborat pel Consell Científic a la reunió del 3/01/14, presentat a l’obertura del curs acadèmic del 23/01/14 i ratificat pel Consell Rector a la reunió del 27/02/14.

El GREMe té l’objectiu, d’una banda, d’impulsar, de manera transversal i interdisciplinària, la investigació dels nombrosos hàbits, costums, fets i esdeveniments musicals que es fan o s’han fet a Menorca tant en l’àmbit culte i religiós com en el popular, laboral o d’oci, i, de l’altra i a través seu, d’aprofundir en el coneixement dels mecanismes de relació i d’interacció socials que han conformat la societat menorquina fins a l’actualitat.

Es parteix del fet que Menorca presenta una de les societats amb més vitalitat i riquesa d’expressions musicals dels Països Catalans, moltes de les quals són encara pendents d’estudi i d’un relat que les situï d’acord amb la importància que es mereixen en el context balear, català i mediterrani. El GREMe neix, així, amb la voluntat de suplir aquestes mancances i, gràcies a açò, obtenir un coneixement més profund del passat i del present de la cultura i la societat menorquines.

D’entrada, les línies d’investigació proposades pel GREMe són les següents:

• La lírica a Menorca
• La música en la societat agrícola i la industrial
• La baladística tradicional
• Música i religió: Sibil·la, la Sentència, la Pàssia i els goigs.
• Vida i societat musical en l’època de les dominacions.
• Les festes dels pobles menorquins
• La glosa Les agrupacions musicals: bandes, estudiantines, societats corals
• Aspectes musicals de la Guerra Civil a Menorca
• La Nova Cançó i el pop-rock a Menorca
• La pedagogia musical a Menorca


El punt de partida del fet musical no serà mai una limitació, ans, al contrari, servirà per enriquir i obrir noves vies al coneixement pluridisciplinari dels temes investigats. En aquest sentit, el Grup de Recerca Musicològica de Menorca (GREMe) comptarà tant amb musicòlegs com amb especialistes d’altres àmbits, la investigació dels quals inclogui el fet musical o s’hi relacioni.

Per acabar, cal deixar constància de les publicacions de l’IME o recolzades per l’IME d’interès musicològic com Cançons populars menorquines de Francesc Camps i Mercadal (1987), La creació del món. Oratori de Haydn d’Antoni Febrer i Cardona i Josep Vidal i Seguí (2004), Obres didàctiques II. Mètode de cant d’Antoni Febrer i Cardona (2009), El Teatre Principal i l’òpera a Maó de F. Hernández Sanz (2001), El Casino 17 de gener: una part de la nostra història de Pere Alzina i Francesc Carreras (2002), L’obra de mestre Bartomeu Carreras de Vicent Garcia (2010), Folkis i moderns. L’aventura de la música moderna a Menorca (1940-1980) de Josep Portella (2010) i Les festes de Sant Joan de Ciutadella. Sota l’ombra del poder d’Amadeu Corbera (2013). 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE RECERCA MUSICOLÒGICA DE MENORCA (GREMe) - 21/04/14 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis