Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021

EL PRIMER ÀMBIT A TRACTAR DE LES DEM SERÀ L’ENERGIA

La societat menorquina presenta un considerable endarreriment en el coneixement, definició i adopció d’un model energètic que tengui sentit dins el compromís adquirit com a Reserva de Biosfera. En conseqüència, el debat social que s’està gestant entorn a la penetració de renovables o a la introducció del gas natural es produeix des de visions parcialment informades del que representa l’actual sistema energètic i la seva possible evolució. Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) han de dotar la societat de la informació necessària per a un debat i presa de decisions amb l’adequat coneixement del sector energètic i les seves implicacions.

 

EL PRIMER ÀMBIT A TRACTAR DE LES DEM SERÀ L’ENERGIA

La societat menorquina presenta un considerable endarreriment en el coneixement, definició i adopció d’un model energètic que tengui sentit dins el compromís adquirit com a Reserva de Biosfera. En conseqüència, el debat social que s’està gestant entorn a la penetració de renovables o a la introducció del gas natural es produeix des de visions parcialment informades del que representa l’actual sistema energètic i la seva possible evolució. Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) han de dotar la societat de la informació necessària per a un debat i presa de decisions amb l’adequat coneixement del sector energètic i les seves implicacions.


Els objectius prioritaris del desenvolupament de les Directrius Estratègiques de Menorca en l’àmbit de l’energia seran:

Objectiu 1. Promoure l’enriquiment cultural amb la finalitat que la societat estigui ben informada sobre els aspectes fonamentals de l’energia amb totes les seves internalitats i externalitats.

Objectiu 2. Caracterització i diagnòstic de l’actual sistema energètic de l’illa de Menorca. Determinar les seves implicacions ecològiques, socials i econòmiques en la mesura que sigui possible. S’ha d’entendre el sistema Menorca amb la seva integració dins el sistema energètic d’àmbit regional, nacional, continental i global.

Objectiu 3. Caracterització del sistema energètic que pot respondre millor a les exigències de conservació i millora dels ecosistemes que emanen del concepte reserva de biosfera, així com les seves possibles etapes i escenaris de transició.

Com a l’objectiu 2, s’hauran de determinar les seves implicacions ecològiques, socials i econòmiques en la mesura que sigui possible, així com la seva integració dins el sistema energètic d’àmbit regional, nacional, continental i global.

Aquests objectius es treballaran des de la visió científica i amb l’ambició de quantificar els principals paràmetres que intervenen en els tòpics analitzats.

Es preveu el desenvolupament de les DEM-energia fins a finals de 2016.

Etiqueta Twitter/Facebook: #DEMenergia

Documentació
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis