Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

PRESENTACIÓ

ImatgePresentació del document de diagnosi de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) sobre enegia.

Hi intervindran:
Miquel Àngel Maria, president de l'IME
Miquel Àngel Limón, president del Consell Científic de l'IME
Jesús Cardona, coordinador de les DEM
Cristina Gómez, consellera de Serveis Generals, Participació ciutadana i Habitatge
Susana Mora, presidenta del Consell Insular de Menorca


Data: dijous 27 de setembre de 2018, a les 18 h.
Lloc: Can Victori (seu de l'IME)

TARGETÓ

Ja us podeu descarregar el llibre La primera transició energètica de Menorca (en català, castellà i anglès)

 

 

Presentació

ImatgePresentació del document de diagnosi de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) sobre enegia.

Hi intervindran:
Miquel Àngel Maria, president de l'IME
Miquel Àngel Limón, president del Consell Científic de l'IME
Jesús Cardona, coordinador de les DEM
Cristina Gómez, consellera de Serveis Generals, Participació ciutadana i Habitatge
Susana Mora, presidenta del Consell Insular de Menorca


Data: dijous 27 de setembre de 2018, a les 18 h.
Lloc: Can Victori (seu de l'IME)

TARGETÓ

Ja us podeu descarregar el llibre La primera transició energètica de Menorca (en català, castellà i anglès)
Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) tenen com a objectiu promoure la cultura necessària per a la transició de l’illa de Menorca cap a un model sostenible d’habitar el territori. En aquest procés s’insereixen els objectius del programa MaB (Man and the Biosphere Programme- Progama Home i Biosfera) de la UNESCO, dins el qual Menorca va adquirir la categoria de Reserva de Biosfera, assumint el compromís de constituir un exemple transferible a escala global de la via de la sostenibilitat.

Dins aquest marc, les DEM-energia centren els seus esforços a dotar la societat de la informació necessària per a un debat i una presa de decisions amb l’adequat coneixement del sector energètic i les seves implicacions. Aquest document de diagnosi, que anomenem La primera transició energètica de Menorca, desenvolupa l’anàlisi del sistema energètic de l’illa, que serveix com a base per a la definició d’un escenari de futur desitjat, que es defineix com la segona transició energètica de Menorca. La intenció de les dades aportades i del discurs adoptat és il•lustrar els factors més rellevants de l’actual situació energètica de l’illa, dins del context regional i global.

L’objectiu del procés de les DEM-energia és impulsar la transició cap a un nou model energètic que tingui sentit dins del compromís adquirit com a Reserva de Biosfera. Una transició que consisteix bàsicament a substituir la combustió de dipòsits no renovables d’energia, molt concentrats i d’alta densitat, per la captació de fluxos renovables de baixa densitat, intermitents i distribuïts. Es tracta de definir un camí que permeti seguir compatibilitzant, tant a curt com a llarg termini, l’activitat humana i la preservació del medi ambient i els ecosistemes.

______________________________________________________________

Las Directrices Estratégicas de Menorca (DEM) tienen como objetivo promover la cultura necesaria para la transición de la isla de Menorca hacia un modelo sostenible de habitar el territorio. Este proceso se inserta en los objetivos del programa MaB (Man and the Biosphere Programme- Programa el Hombre y la Biosfera) de la UNESCO, dentro del cual Menorca adquirió la categoría Reserva de Biosfera, asumiendo el compromiso de constituir un ejemplo transferible a escala global de la vía de la sostenibilidad.

Dentro de este marco, las DEM-energía centran sus esfuerzos en dotar a la sociedad de la información necesaria para un debate y una toma de decisiones con el adecuado conocimiento del sector energético y sus aplicaciones. Este documento de diagnosis, al que llamamos La primera transición energética de Menorca, desarrolla el análisis del sistema energético de la isla, que sirve como base para la definición de un escenario de futuro deseado, que se define como la segunda transición energética de Menorca. La intención de los datos aportados y del discurso adoptado es ilustrar los factores más relevantes de la actual situación energética de la isla, dentro del contexto regional y global.

El objetivo del proceso de las DEM-energía es impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético que tenga sentido dentro del compromiso adquirido como Reserva de Biosfera. Una transición que consiste básicamente en la sustitución de la combustión de depósitos no renovables de energía, muy concentrados y de alta densidad, por la captación de flujos renovables de baja densidad, intermitentes y distribuidos. Se trata de definir un camino que permita seguir contabilizando, tanto a corto como a largo plazo, la actividad humana y la preservación del medio ambiente y los ecosistemas.

________________________________________________________________________


The aim of the Strategic Guidelines for Menorca (DEM) is to foster the culture necessary for Menorca to transition towards a sustainable model of living. This process fits into the goals of the UNESCO MaB (Man and the Biosphere) programme, under which Menorca has been categorised as a Biosphere Reserve, entailing a commitment to become an example of sustainability reproducible on a global scale.

Within this framework, the DEM-energy guidelines aim to provide society with the knowledge required for discussion and decision-making regarding the energy sector and its applications. This document, called Menorca’s first energy transition, is an analysis of the island’s current energy system. It will serve as the basis for setting out a vision of how we would like Menorca’s energy future to look, a future we define as Menorca’s second energy transition. The data and discussion presented here are intended to shed light upon the most relevant aspects of the island’s current energy situation, within a regional and global context.

The DEM-energy process aims at driving the transition towards a new energy model compatible with Menorca’s environmental commitments as a Biosphere Reserve. This transition consists essentially in replacing non-renewable, concentrated and high-density energy sources with renewable, low-density, intermittent and distributed energy flows. It means setting out a path that will allow us to reconcile human activity, both in the short and long-term, with the preservation of the environment and ecosystems.
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis