Segueix-nos
 

29.Jesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria, La primera transició energètica de Menorca. Diagnosi del sistema energètic.

 

ImatgeJesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria

La primera transició energètica de Menorca. Diagnosi del sistema energètic
 

Fora de col·lecció, 29
ISBN: 978-84-15291-42-8
Institut Menorquí d'Estudis; GOIB: Conselleria Territori, Energia i Mobilitat; Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), 2018
Amb la col·laboració de: Alfonso Sanz Alduán i Xosé Domínguez Nieto
Traducció al castellà: Diana Novell Noró
Traducció a l'anglès: Robin Munby
Llibre electrònic de descàrrega gratuïta (44.428 kb):


La primera transició energètica de Menorca. Diagnosi del sistema energètic

El document de diagnosi de les DEM-energia és la primera publicació que tracta de manera integral la situació energètica de Menorca, establint una base de coneixement que permetrà traçar un full de ruta per impulsar la transició cap a un nou model energètic quetingui sentit en una Reserva de Biosfera. Totes les dades s’han representat gràficament, il•lustrant de manera comprensiva el panorama complet de la situació energètica de l’illa, però també aportant la descripció del context regional i global. S’ha de remarcar que és un document adreçat al públic en general, treballat des del rigor científic, però expressat amb un llenguatge entenedor per a tothom.

Descarrega't el llibre per capítols:

Preàmbul
1. Introducció
2. Context insular
3. Configuració del sistema energètic
4. Balanç energètic
5. Producció i consum elèctric
6. Edificació
7. Transport
8. Impactes ambientals del sistema energètic
9. Energia i economia
10. Context energètic global i regional
11. Conclusions
Bibliografia
Sigles i acrònims


NOTA DE PREMSA

 Consums energètics transport

 Itineraris energètics a Menorca

 Producció i consum elèctric

 Sankey energia Menorca

 Sankey CO2 Menorca

 Sankey fluxos econòmics


La primera transición energética de Menorca. Diagnosis del sistema energético

El documento de diagnosis de las DEM-energía es la primera publicación que trata de forma integral la situación energética de Menorca, estableciendo una base de conocimiento que permitirá trazar una hoja de ruta para impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético que tenga sentido en una Reserva de Biosfera. Todos los datos se han representado gráficamente, ilustrando de forma comprensiva el panorama completo de la situación energética de la isla, pero también aportando la descripción del contexto regional y global. Debe destacarse que es un documento dirigido al público en general, trabajado desde el rigor científico, pero expresado en un lenguaje accesible a todo el mundo.

Descarga el libro por capítulos

Preámbulo
1. Introducción
2. Contexto insular
3. Configuración del sistema energético
4. Balance energético de Menorca
5. Producción y consumo eléctrico
6. Edificación
7. Transporte
8. Impactos ambientales del sistema energético
9. Energía y economía
10. Contexto energético global y regional
11. Conclusiones
Bibliografía
Siglas y acrónimosNOTA DE PRENSA

 Consumo energia transporte

 Itinerarios energético de Menorca

 Producción y consumo eléctrico

 Sankey energía Menorca

 Sankey CO2 Menorca

 Sankey flujos económicos


Menorca's first energy transition. Energy system analysis

This document, prepared by DEM-energy, is the first holistic analysis of Menorca’senergy situation. It provides the knowledge base necessary to draw up a roadmap for the transition to a new energy model - one more fit for a Biosphere Reserve like Menorca. All the data is represented graphically, giving a full panorama of the island’s current energy situation, along with its regional and global energy context. It is important to note that this report is aimed at the general public, so while it employs a thoroughly scientific approach, its findings are expressed in wholly accessible terms.

Download the book by chapters:

Preface
1. Introduction
2. Island context
3. Menorca's energy system
4. Menorca's energy balance
5. Electricity porduction and consumption
6. Buildings
7. Transport
8. Environmental impact of the energy system
9. Energy and the economy
10. Global and regional energy context
11. Conclusion
Bibliography
Glossary of abberviations and acronymsPRESS RELEASE

 Energy consumption transport

 Energy pathways in Menorca

 Electricity production and consumption

 Sankey energy Menorca

 Sankey CO2 Menorca

 Sankey economy
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis