Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021

anuari 2017 diari Menorca

 

Anuari 2017 diari Menorca

LA SEGONA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA

Text publicat l’Anuari 2017 del Diari Menorca.

La primera transició: el passat
Les societats humanes utilitzem l’energia en les seves diverses formes per proveir-nos de béns i serveis. De fet, l’energia és una condició necessària per a qualsevol activitat. Però les fonts d’energia i la manera que les utilitzem també tenen efectes no desitjats que hem de conèixer per minimitzar-los. En el cas de Menorca, es va passar en poques dècades d’una societat basada en l’aprofitament de fluxos renovables d’energia localitzades en el propi territori (sol, vent, biomassa i força animal) a l’ús massiu de combustibles fòssils no renovables, importats d’altres territoris. Podem situar aquesta primera transició entre finals del segle XIX i 1960, quan s’inaugura la central tèrmica de producció d’electricitat de Maó. D’aquesta època prové l’actual configuració del sistema energètic de Menorca, que té, en xifres aproximades, els següents percentatges de consum d’energia primària: el 90% prové de derivats del petroli que arriben en vaixell al port de Maó, un 1% provinent de renovables produïdes al propi territori i el 9% restant ens arriba en forma d’electricitat a través del cable que ens uneix amb Mallorca. El resultat de la primera transició energètica a Menorca és un sistema totalment depenent de l’exterior, fortament centralitzat, altament ineficient (es perden 2/3 de l’energia entre les fonts primàries i l’ús final) i causant d’impactes socioambientals, que es donen principalment a altres territoris. Les principals conseqüències són un potent drenatge de capital cap a l’exterior, que afebleix l’economia de l’illa, així com impactes sobre la salut i el canvi climàtic degut a les emissions de CO2 i altres gasos contaminants, a més d’una situació d’elevada vulnerabilitat envers a la progressiva escassetat dels combustibles fòssils que s’espera.

La segona transició: el futur
L’actual configuració del sistema energètic de Menorca és incompatible amb el concepte de Reserva de Biosfera, que ha de comprometre el progrés de la societat amb el manteniment dels ecosistemes tant del seu territori com de la resta del planeta. D’aquí que les Directrius Estratègiques de Menorca proposin una segona transició energètica basada en la descarbonització del sistema energètic. Això significa impulsar dues línies principals d’actuació: l’eficiència energètica, entesa com a conservació de l’energia, i la penetració local de renovables, que han de tenir un paper dominant en el mix energètic. Els beneficis són la mitigació del canvi climàtic, la reducció d’impactes sobre la salut i els ecosistemes i una major autonomia energètica, que redunda en una menor vulnerabilitat front a les futures inestabilitats causades per la dependència dels recursos fòssils. Si som capaços d’instal•lar renovables amb capital propi, aquest model també afavorirà la creació d’una economia local més sòlida. El principal repte per la segona transició energètica és el canvi cultural necessari per integrar la importància estratègica de l’energia en l’imaginari col•lectiu, que ens dugui, entre altres coses, a deixar de veure les renovables com una amenaça pel paisatge. Paral•lelament, també serà necessària la creació dels canals legals i administratius necessaris per facilitar la transició. Una acció decidida i una societat madura al respecte ens portarien en pocs anys a tenir un sistema energètic que assoleixi el compromís adquirit de ser una Reserva de Biosfera.

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis