Segueix-nos
 

30. Jesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria, La segona transició energètica de Menorca. Directrius per a la descarbonització del sistema energètic. Estratègia Menorca 2030.

 

ImatgeJesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria

La segona transició energètica de Menorca. Directrius per a la descarbonització del sistema energètic. Estratègia Menorca 2030.
 

Fora de col·lecció, 30
ISBN: 978-84-15291-61-9
Institut Menorquí d'Estudis; GOIB - Conselleria Territori, Energia i Mobilitat; Directrius Estratègiques de Menorca (DEM); Consell Insular de Menorca - Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2020
Traducció al català: Diana Novell Noró
Traducció a l'anglès: Robin Munby
Llibre electrònic de descàrrega gratuïta

La segona transició energètica de Menorca. Directrius per a la descarbonització del sistema energètic.

Aquest document conté les directrius proposades per descarbonitzar el sistema energètic de l’illa de Menorca. La seva elaboració s’ha basat en una visió integral de les diferents fonts, infraestructures i usos de l’energia, amb l’objectiu de reduir dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La proposta pretén reconduir el sistema energètic des de la configuració actual fins a un nou model basat en energies renovables, plenament compatible amb els compromisos assumits pels països de la UE per a 2030 i, fonamentalment, amb els principis d’una Reserva de Biosfera. Els marcs de referència de descarbonització són l’UE Roadmap 2050 i la Llei de canvi climàtic i transició energètic (LCCTE) del Govern de les Illes Balears (GOIB).

Aquestes directius prenen com a punt de partida la diagnosi detallada de l’actual sistema energètic,emmarcada en el mateix procés de les Directrius Estratègiques de Menorca en matèria d’energia (DEM-e). En la seva elaboració, hi han col•laborat els diferents actors del sistema energètic de Menorca, incloent-hi tant administracions com empreses públiques i privades, així com també universitats, entitats i experts de diversos sectors
La seguna transición energética de Menorca. Directrices para la descarbonización del sistema energético.

Este documento contiene las directrices propuestas para descarbonizar el sistema energético de la isla de Menorca. Su elaboración se ha basado en una visión integral de las diferentes fuentes, infraestructuras y usos de la energía, con el objetivo de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La propuesta pretende reconducir el sistema energético desde la configuración actual hacia un modelo basado en energías renovables, plenamente compatible con los compromisos asumidos por los países de la UE para 2030 y, fundamentalmente, con los principios de una Reserva de Biosfera. Los marcos de referencia de descarbonización son el UE Roadmap 2050 y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) del Govern de les Illes Balears (GOIB).

Estas directrices toman como punto de partida la diagnosis detallada del actual sistema energético, enmarcada en el mismo proceso de las Directrices Estratégicas de Menorca en materia de energía (DEM-e). En su elaboración, han colaborado los diferentes actores del sistema energético de Menorca, incluyendo tanto administraciones como empresas públicas y privadas, así como también universidades, entidades y expertos de diversos sectores.
Menorca's second energy transition. Guidelines for decarbonising Menorca's energy system

This document contains the proposed guidelines for decarbonising Menorca’s energy system. They were drawn up based on a comprehensive vision of Menorca’s energy sources, infrastructure and usage, with the aim of drastically reducing greenhouse gas emissions. Through these proposals, we hope to transform the island’s energy system from its current configuration to one based on renewable energy, in line with the EU 2030 energy and climate targets and, crucially, with Menorca’s commitments as a Biosphere Reserve. The frames of reference for this process are the EU Roadmap 2030 and the Climate Change and Energy Transition Act (LCCTE, Ley de Cambio Climático y TransiciónEnergética) of the Regional Government of the Balearic Islands (GOIB, Govern de les IllesBalears).
A detailed analysis of Menorca’s current energy system, carried out as part of the Strategic Energy Guidelines for Menorca (DEM-e, Directrices Estratégicas de Menorca enmateria de energía) process, served as the basis for the guidelines presented here. The guidelines were then drawn up in collaboration with different stakeholders from Menorca’s energy system, including local government, public and privatesector companies, universities, and organisations and experts from different sectors of the economy.

   
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis