Segueix-nos
 

Altres col·leccions - Catàlegs 

1. Butlletí del dipòsit legal de Menorca. Biblioteca Pública de Maó (1986-1988)

 
[...+...]

2. Cent anys de premsa periòdica a Menorca (1811-1911). Pròleg de Miquel Àngel Limón Pons.

 
[...+...]

3. Història de la premsa periòdica a Menorca (1912-1978)

 
[...+...]

4. Cristina Andreu Adame, Francesc Isbert Vaquer (coordinadors), J. Vives Llull: L'home i el col·leccionista.

 
[...+...]

5. Antoni Camps Extremera (coord.), La fauna prehumana de Menorca: la cova C-2 de Punta Nati, un important jaciment paleontològic de Myotragus balearicus localitzat a Ciutadella.

 
[...+...]

6. Antoni Camps Extremera (coord.), La història de Ciutadella de Menorca a través dels fons ceràmics del Museu Municipal de Ciutadella.

 
[...+...]

7. Manuel Castro i Ponç Pons, Trobats a l'illa. Introducció de Juan Elorduy

 
[...+...]

8. Antoni Camps Extremera (coord.), Menorca en el Barroc i les relacions comercials amb la Mediterrània.

 
[...+...]

9. Pedres de Menorca. Introducció de Toni Obrador.

 
[...+...]

10. Ribalagia. Ceramista 1924-67.

 
[...+...]

11. Antoni Puertas, Cristina Andreu, Francesc Isbert (coord.), L'Escola Nàutica i el port de Maó al segle XIX.

 
[...+...]
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis